CTY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG THÔNG BÁO

CTY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:      /2021/TB-MKTp. Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 06  năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Hạn sử dụng trên sản phẩm Hush & Hush Deeply Rooted

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đối tác của Công ty TNHH Thương Mại Minh Khương (Minh Khương Group).

Đầu tiên, Minh Khương Group xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, cũng như tin tưởng sử dụng sản phẩm của Quý Khách hàng, Quý Đối tác đối với Minh Khương Group trong thời gian vừa qua.

Minh Khương Group là Công ty phân phối độc quyền của Nhãn hàng Hush & Hush đến từ Mỹ tại Việt Nam.

Theo công văn nhận được từ Nhãn hàng Hush & Hush từ Mỹ. Trong lô hàng mới chứa sản phẩm Deeply Rooted, có sự khác nhau giữa ngày hết hạn bên ngoài hộp và dưới đáy lọ do lỗi sản xuất. Nhãn hàng Hush & Hush tại Mỹ xác nhận hạn sử dụng chính xác nằm dưới đáy lọ.

Nhằm đảm bảo hàng hóa Minh Khương Group luôn đúng và đạt tiêu chuẩn, Chúng tôi đã tiến hành tra soát lại trong lô hàng mới (LOT.21A270 và LOT.20G1662) và phát hiện lỗi như Nhãn hàng tại Mỹ đã thông báo. Cụ thể hạn sử dụng trên Hush & Hush Deeply Rooted được ghi như sau:

Lô hàngLOT.21A270LOT.20G1662
Bên ngoài hộp10/202210/2022
Bên dưới đáy lọ02/202407/2023

Minh Khương Group căn cứ theo thông báo của Nhãn hàng tại Mỹ và tình hình thực tế. Chúng tôi xin xác nhận hạn sử dụng trên sản phẩm Hush & Hush Deeply Rooted, hạn sử dụng đối với lô hàng LOT.21A270 là 02/2024 và hạn sử dụng đối với lô hàng LOT.20G1662 là 07/2023.

Minh Khương Group xin đính kèm như thông báo từ Nhãn hàng Hush & Hush tại Mỹ.

Minh Khương Group hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác và ủng hộ từ Quý Khách hàng, Quý Đại lý.

Trân trọng.

Nơi nhận: Như trên;P. Kinh doanh;P. Marketing;Lưu VT, HCNS.Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 06 năm 2021 TỔNG GIÁM ĐỐC                                 PHAN THỊ THANH THÚY         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02822134612